Múzeumpedagógia

MÚZEUMI ÓRÁK ÉS FOGLALKOZÁSOK A "MATRICA" MÚZEUMBAN (Bejelentkezés, árak)

- a Terek, emberek, évezredek című állandó kiállításhoz kapcsolódnak

- 45-90 percesek

- a múzeumi órák az adott témához kapcsolódó tárlatvezetésből, a téma játékos vagy feladatlapos feldolgozásából állnak, a foglalkozásokon ezt kézműves tevékenység egészíti ki

 

Óvodásoknak és alsó tagozatosoknak


„Mi volt réges-réges-régen?” – Gyapi, a mi mamutunk (múzeumi foglalkozás)

Mese a Dunából előkerült mamutcsontról, papír- vagy filcmamut készítése

Fejlesztési feladat:

ismeretszerzés tárgyak megfigyeléséből, információk gyűjtése múzeumban a múlt és a jelen életviszonyai közötti különbségek felismerése, azonosítása, viszonyítások használata, rajz készítése, események mozgásos megjelenítése

Kapcsolódó tantárgy, műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, környezet, vizuális kultúra, dráma és tánc, életvitel és technika

 


Séta a múzeumban – Lakóhelyünk múltja (múzeumi óra)

Felfedező beszélgetés arról, mi is az a múzeum, és milyen volt a település régen

Fejlesztési feladat:

megfigyelés, leírás, kérdésfeltevés és értelmezés műveleteinek gyakorlása és összekapcsolása, tapasztalatok megbeszélése, a tudományos megismeréshez köthető történeti szemlélet kialakítása, térbeli tájékozódás fejlesztése közvetlen tapasztalatok útján,

anyagfajták megmunkálhatóságának jellemzése, felhasználásuk megismerése, környezettudatos magatartás kialakítása

Kapcsolódó tantárgy, műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom, földünk és környezetünk, erkölcstan


Felső tagozatosoknak


Az elsüllyedt hajó legendája – Matrica a Római Birodalomban (múzeumi foglalkozás)

A település római kori történelmének feldolgozása a kiállítás korabeli tárgyain keresztül csoportmunkában


Fejlesztési feladat:

ismeretszerzés tárgyak közvetlen megfigyeléséből, információgyűjtés múzeumból, a tanultak felhasználása új élethelyzetekben, társadalmi-történelmi problémák felismerése, megfogalmazása, történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból, különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása, szóbeli beszámoló, kiselőadás tartása önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett ismeretekről, rajz, fogalmazás készítése történelmi témáról, események dramatikus megjelenítése, időábrázolás vizuális eszközökkel, időmeghatározás, egyes korszakok jellegzetességeinek megragadása

Kapcsolódó tantárgy, műveltségi terület: történelem, erkölcstan, hon- és népismeret

 

Soknemzetiségű Magyarország – A magyarországi nemzetiségek kultúrája (múzeumi óra)

A szerbek százhalombattai történelmének feldolgozása csoportmunkában

 

Fejlesztési feladat:

különböző élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, az információk rendszerezése és értelmezése, társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása, az emberi cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása, történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, bemutatása, érvek gyűjtése saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények cáfolására, szóbeli beszámoló önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett ismeretekről

Kapcsolódó tantárgy, műveltségi terület: ember és társadalom, történelem, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan

 

Régészkedő az őskorban (múzeumi foglalkozás)

A település őskori történelmének feldolgozása és a régész munkájának megismerése, kipróbálása csoportmunkában

Fejlesztési feladat:

a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, az emberi cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása, történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból, primer történelmi források elemzése, történelmi témák vizuális ábrázolása, történelmi korszakok, periódusok nevének használata, kronológiai adatok rendezése, egy-egy korszak komplex jellemzése és bemutatása, a történelmi tér változásainak leolvasása

Kapcsolódó tantárgy, műveltségi terület: ember és társadalom, történelem, vizuális kultúra, dráma és tánc

 

Pannónia – A Kárpát-medence a rómaiak korában (múzeumi óra)

Előadás történelem érettségi témakörhöz kapcsolódóan arról, milyen volt hazánk területe és Matrica a római hódítás idején

 

Fejlesztési feladat:

ismeretszerzés különböző írott forrásokból, az információk önálló rendszerezése és értelmezése, előadás önálló jegyzetelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, az emberi cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása

primer történelmi források elemzése, folyamatábra készítése, esszéírás történelmi témákról

történelmi korszakok, periódusok nevének használata, kronológiai adatok rendezése, egy-egy korszak komplex jellemzése és bemutatása, a történelmi tér változásainak leolvasása, a világtörténet, az európai történelem, a magyar történelem eltérő ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése

Kapcsolódó tantárgy, műveltségterület: ember és társadalom, történelem, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

 


MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK A RÉGÉSZETI PARKBAN (Bejelentkezés, árak)

 - a földvárhoz, a halomsírmezőhöz, a Régészeti Park bronz- és vaskori ház- és tárgymásolataihoz, a rekonstruált környezethez kapcsolódnak

- 60 percesek

- a téma játékos vagy feladatlapos feldolgozásából és kézműves tevékenységből állnak

- a narancssárga betűs foglalkozásokat csak felső tagozatosoknak és középiskolásoknak javasoljuk

 

ÖLTÖZKÖDÉS

Kendő pecsétlőzése

Agyagból készült pecsétlőkkel bronz- és vaskori motívumokat nyomhatnak a gyerekek finom vászonra

Körmönfonással öv készítése

Egyszerű technikával fonalból színes övet alkothatnak a gyerekek

Bőrszütyő, késtok készítése

A gyerekek a tárgyak elkészítésében kipróbálhatják a korabeli bőrmegmunkálást


ÉKSZEREK

Állatalakok poncolása

Vaskori edények állatmotívumaival díszíthetnek poncolás technikával rézlemezt a gyerekek

Csontmedál készítése

Kis darabka csontból csiszolással, íjfúróval kifúrva medált formálhatnak a gyerekek

Fém ékszerek készítése

Rézhuzalból hajlítással készíthetnek a gyerekek karperecet, medált, ruhakapcsoló tűt, gyűrűt


Állatok, csörgők formázása agyagból

A gyerekek megtanulhatják egyszerű tárgymásolatok formázását agyagból


ÉTKEZÉS

Gabona hántolása, őrlése

Az őskori gabonatermesztés és –feldolgozás megismerésében a gyerekek búzamagból kézi őrlőkő segítségével lisztet készíthetnek

Kanál, bögre készítése agyagból

A gyerekek megismerkedhetnek a korong nélküli edénykészítés technikáival


ÉPÍTKEZÉS

Kerítésmakett fonása és tapasztása

A gyerekek kipróbálhatják az őskori házépítés anyagait, technikáit

Kőeszköz makettjének készítése

A kőhasítékból retusáló eszközökkel pattintással hegyet vagy pengét alakítanak a gyerekek, majd fanyélbe foglalják

 

Alsó tagozatosoknak

 

EMBER FORMÁLTA TÁJ – Őskori akadályverseny

Két kézműves foglalkozással egybekötött izgalmas, interaktív tárlatvezetés, melynek végén ajándék jár! A Park területén és bent a házakban csapatokban zajló akadályversenyen a résztvevők számára feladatok megoldásával kiderül, milyen titkokat rejtenek az „őskori” házak, a kemencék, a sírok!

 

Óvodásoknak

„Volt is, nem is, talán egyszer…”

Az őskori és a mai természetes környezet játékos megismerése sétával és kézműves foglalkozással


Események
 
 
Keresés
A hónap műtárgya
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról

Európa kora vaskori zenetörténetének fontos, különleges eleme a mintegy 8 cm magas kis bronzszobor.

Hírdetés
 
Adatvédelmi nyilatkozat ©2010 Matrica Múzeum, Minden jog fenntartva! | 
Matrica Múzeum