TÁMOP - SZAKMAI BESZÁMOLÓ
BESZÁMOLÓ


A „Matrica” Múzeum a 2011/2012-es tanévben pályázati támogatással 658 óvodásnak, alsó és felső tagozatos általános iskolai és gimnáziumi tanulónak szervezett 38 alkalommal programot: 10 témanapot, 2 tizenkét alkalomból álló szakkört és 2 kétfordulós helytörténeti vetélkedőt. A projektben részt vett három százhalombattai általános iskola, egy általános iskola és gimnázium, egy óvoda és egy ercsi általános iskola. A programok a „Matrica” Múzeum és szabadtéri kiállítóhelye, a Régészeti Park kiállításaihoz, látnivalóihoz kapcsolódtak, történelmi, helytörténeti témákat dolgoztak fel. A Múzeum kiállításai, termei, a Park házrekonstrukciói és természetes környezete voltak a projekt megvalósulási helyszínei is (egy alkalommal ezeket egészítette ki a százhalombattai szerb templom).
A programok hossza a pályázati előírások mellett igazodott a tevékenységekhez szükséges időtartamhoz és a résztvevők életkorához. 


Az óvodások a témanapokon a Régészeti Park növényzetével, az őskori növénytermesztéssel és állattenyésztéssel ismerkedtek játékos tárlatvezetésen, kézműves foglalkozásokon.


A helyi általános iskolások a témanapokon „őskori akadályverseny” keretében járták be a Régészeti Parkot, egy-egy állomáson feladatokat oldottak meg a látnivalókhoz kapcsolódóan és kézműves tevékenységeket végeztek, amelyeken őskori alapanyagokat és technikákat próbáltak ki, vagy magukkal vihető „őskori” tárgyakat készítettek. A három napon a pályázati támogatás tette lehetővé a résztvevők utazását menetrend szerinti járaton.
A múzeumi témanapokon 20 tanuló a római kort dolgozta fel projektmódszerrel, 20 tanuló pedig a helyi kisebbségek történelmével, mai helyzetével ismerkedett. 20 középiskolás regionális, helyi kultúrát feldolgozó érettségi tételéhez kapott segítséget a szerbekről, ők nemcsak a Múzeumban foglalkoztak a témával, hanem a szerb templomot is meglátogatták a szerb pap kíséretében. 


Az ercsi általános iskolások kétszer is meglátogatták a Régészeti Parkot, a témanapokon a bronzkorral és a vaskorral ismerkedtek játékos idegenvezetéssel, kézműves foglalkozásokkal, korabeli étel kóstolójával. A pályázati támogatással érkeztek a gyerekek Ercsiből a Parkba ősszel és tavasszal külön busszal.
80 százhalombattai alsósnak és felsősnek rendezett a Múzeum kétfordulós helytörténeti vetélkedőt a projekt keretében. Az alsósoknak egy „levelet” kellett megfejteniük, majd előzetes feladatként térképet kellett készíteniük. Az első fordulóban a megfejtés alapján kellett feladatokat megoldaniuk. A második fordulóban játékos feladatokkal dolgozták fel a múzeumi állandó kiállítást.


A felsősök előzetes feladata múzeumalapítási kérvény készítése volt, majd ennek alapján a vetélkedő első fordulója múzeum tervezése volt. A második forduló feladatai a múzeumi tevékenységekre vonatkoztak.


Az ötödikesek 12 alkalomból álló szakkörön ismerkedtek az őskorral és korabeli kézműves technikákkal tárlatvezetéssel, tárgykészítéssel, feladatlap kitöltésével.


A hatodikosok szintén 12 alkalmas szakkörön készítettek társasjátékot kapcsolódva a Múzeumhoz és iskolájuk névadójához.


Az intézmény múzeumi oktatókörnyezetet alakított ki külön helyiségben 25 darab székkel, 6 darab asztallal, 5 darab kosaras polccal, 3 darab fonott ládával. Interaktív elemek kerültek ki a kiállításokba és a múzeumpedagógiai terembe, ezek a tárgymásolatok, nyomtatott rajzok, képek feliratok, satírozóminták, kirakók, feliratok segítik a gyerekeknek a látottak értelmezését.


Szintén a támogatás tette lehetővé a Múzeum és a Régészeti Park feladatlap-sorozatainak elkészítését is. Ezek a feladatlapok különböző korosztályoknak szólnak, eltérő mélységben dolgoznak fel más-más történelmi korszakot, kiállítási egységet. Az egyik sorozat a Keresgélő címet viseli. A sorozat 3 múzeumi lapja kronológiai sorrendben kapcsolódik egymáshoz, feldolgozva az állandó kiállítás anyagát és a település történelmét az őskortól a XX. század közepéig. A sorozat 3 „parkos” lapja pedig a Régészeti Park egy-egy egységével foglalkozik. A másik sorozat 6 lapjának feladatai a Múzeum kiállítására vonatkoznak, és óvodás, alsós, felsős és középiskolás korú gyerekeknek szólnak.


TÁMOP 3.2.11/10/1/KMR 2010-0019
„Matrica” Múzeum és Régészeti Park
2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1–3.
06-23-354-591
www.matricamuzeum.hu


pdf (verzíó)
Események
 
 
Keresés
A hónap műtárgya
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról

Európa kora vaskori zenetörténetének fontos, különleges eleme a mintegy 8 cm magas kis bronzszobor.

Hírdetés
 
Adatvédelmi nyilatkozat ©2010 Matrica Múzeum, Minden jog fenntartva! | 
Matrica Múzeum