Kovács Gabriella PhD


KOVÁCS GABRIELLA PhD

Régészeti talaj-mikromorfológus
E-mail: antropologus@yahoo.com
Telefonszám: 23+354-591 / 21-es mellék


Tevékenységi kör:

Nemzetközi kapcsolattartás; konferenciaszervezés; konferencia kiadványok előkészítése; régészeti talaj-mikromorfológiai kutatás, oktatás, publikálás; pályázatfigyelés; Százhalombatta-Földvár ásatás; egyéb a Múzeumhoz és a Régészeti Parkhoz tartozó feladatok ellátása.
          
Szakmai önéletrajz:
2005-  „Matrica” Múzeum Százhalombatta, munkatárs
2009 University of Cambridge, Department of Archaeology, Anglia – geoarchaeológus PhD fokozat megszerzése
2002 Szent István Egyetem, Gödöllő – Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki diploma megszerzése, Környezet- és Természetvédelem szakiránnyal kiegészítve


Kutatási terület:

Talajból, üledékekből készített vékonycsiszolatok mikromorfológiai elemzése, a településeken belüli helyhasználat és építészet vizsgálata céljából, továbbá az egykori környezeti viszonyok tanulmányozása, rekonstruálása.


Elnyert ösztöndíjak:

„Emrgence of European Communities” projekt keretein beül kutatói ösztöndíj PhD képzésben való részvételre (Anglia)
„Communicating for Agricultural Exchange Programme”, A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatának elnyerése révén gyakornoki pozíció megszerzése (2001-2002, USA (Ohio, Florida))


Távlati célkitűzések:

Egy régészeti talajmikromorfológiai kutató és oktató laboratórium kialakítása.


Nyelvtudás:

Angol – felsőfok


Publikációk:

Kovács G, Kulcsár G, Serlegi G, Jaeger M, Taylor N, Pető Á, (2017) "Kakucs-Turján mögött" bronzkori lelőhelyen végzett régészeti talaj-mikromorfológiai és talajtani vizsgálatok eredményei, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66:(1) pp. 35-60. 

Füleky, Gy., Kovács, G. és Vicze, M., (2015) Investigation of a Bronze Age tell using soil analysis data, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 64:(2) pp. 421-435. 


Kovács, G. (2013) Micromorphology of the household at Százhalombatta-Földvár Bronze Age tell settlement, Hungary, In: Madella, M, Kovács, G, Berzsényi, B and I, Briz (eds), The archaeology of household, Oxbow Books, Oxford and Oakville, 179-216

Kovács, G. (2013) Régészeti talaj-mikromorfológia a háztartásrégészetben, Ősrégészeti levelek, Prehistoric newsletter, MOMOSZ VII, 13. évfolyam - 2011, Budapest, 190-201

Király, Á., Sebők, K., K. Zoffmann, Zs. and Kovács, G. (2013) Early Iron Age ’Mass Graves’ in the Middle Tisza Region: Investigation and Interpretation. In: ‚Irreguläre‘ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe …?, Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012, herausgegeben von Nils Müller-Scheeßel, RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION, FRANKFURT A. M. EURASIEN-ABTEILUNG, BERLIN, des Deutschen Archäologischen Instituts Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 19, Dr. Rudolf Habelt GmbH ∙ Bonn 2013, 307-326

Kovács, G, (2012) A talaj-mikromorfológiai vékonycsiszolatok régészeti alkalmazásának lehetőségei Százhalombatta-Földvár bronzkori tell településen, In: Kreiter, A, Pető, Á és Tugya, B (szerk), Környezet-Ember-Kultúra, Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde, MNM-NÖK, Budapest, 99-106

Kovács, G, Füleky Gy, Vicze, M és Berzsényi, B, (2011) 4000 years of the landscape in Százhalombatta, Workshop on Landscape History, Proceedings, 99-108


Kovács, G, (2011) Régészeti talaj-mikromorfológia. Antropogén rétegek talaj- mikromorfológiai vizsgálata, Matrica Füzetek III, „Matrica” Múzeum,  Százhalombatta, 56 p

Füleky, Gy, Kovács, G és Márity, E, (2011) A táj változása Budaújlak (Óbuda)  térségében a római időktől napjainkig, In: Frisnyák, S and Gál, A (eds) Kárpát- medence: tájak, népek, tevékenységek, Kapitális Nyomdaipari és  Kereskedelmi Kft, Debrecen, 89-97 

Charles French, Pál Sümegi, Sándor Gulyás, Gabriella Kovács (2010) Százhalombatta and the Lower Benta Valley, Central Hungary, In: Earl T, Kristianssen K (szerk.) Organizing Bronze Age Societies. Cambridge: Cambridge University Press,  pp. 43-49


Kovács, G
(2009) A talajmikromorfológia környezettörténeti és régészeti alkalmazása, In: Kázmér, M (ed) Környezettörténet, Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományos források tükrében, Hantken Kiadó, Budapest, 381-397

Kovács, G (2006) A talajban előforduló régészeti anyagok mikromorfológiai vizsgálata, Agrokémia és talajtan 55(2006)2, 499-514

Kovács, G (2005) Reconstruction of the former environment and investigation of human activity at Százhalombatta-Földvár Bronze Age tell settlement, In: Poroszlai, I and Vicze, M (eds), SAX, Százhalombatta Archaeological Expedition, Annual Report 2-Field Season 2000-2003, ‘Matrica’ Museum, Százhalombatta, 125-134 

Kovács, G (2005) A talajmikromorfológia környezettörténeti és régészeti alkalmazása, In: Kázmér, M (ed) Környezettörténet 2006, (Environmental history 2006), Abstracts of the conference on environmental history,  Hantken Kiadó, Budapest, 41-42

K.-Berzsényi, B and Kovács, G (2004) Az ember környezetre gyakorolt hatása Százhalombatta-Földvár bronzkori lelőhely területén, In: Füleky, Gy (ed), A táj változásai a Kárpát medencében, Víz a tájban, Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő, 399-401

Füleky, Gy, Vicze, M and Kovács, G (2002) A százhalombattai bronzkori tell-település és környezetének változásai, In: Füleky, Gy (ed), A táj változásai a Kárpát medencében, Az épített környezet változása, Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Szent István Egyetem, Gödöllő, 9-12


 

 

Események
 
 
Keresés
A hónap műtárgya
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról

Európa kora vaskori zenetörténetének fontos, különleges eleme a mintegy 8 cm magas kis bronzszobor.

Hírdetés
 
Adatvédelmi nyilatkozat ©2010 Matrica Múzeum, Minden jog fenntartva! | 
Matrica Múzeum