Vicze Magdolna PhD


VICZE MAGDOLNA PhD

Múzeumigazgató, régész, muzeológus
E-mail: info@matricamuzeum.hu
Telefonszám: 23+354-591

Szakmai önéletrajz:

A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészeti karán 1986-ban, mint okleveles régész kaptam diplomát. Szakdolgozatom témája: Bács-Kiskun megye publikálatlan középső bronzkori temetőinek feldolgozása volt.


Eddigi oktatói tevékenység:
2006, 2007: egy-egy félév környezet rekonstrukció a régészetben; százhalombattai Régészeti Park környezetrekonstrukciója. Alkalmankénti előadás tartása az ELTE és Miskolci Egyetem ősrégészei számára.


Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:
1986-1993 között a MTA Régészeti Intézetében dolgoztam, ahol részt vettem Gyomaendrőd környékének mikrorégiós kutatásában. Itteni munkaköröm elsősorban a nagyszabású és többirányú régészeti kutatás összehangolása és megszervezése volt. Valamint az előkerülő bronzkori régészeti anyag feldolgozója voltam. A kutatásban több ország (Olaszország, Magyarország és Szovjetunió) kutatói vettek részt.
1988-1994-ben az ELTE BTK Régészeti Tanszéke és a debreceni Déri Múzeum közös ásatásának keretében Polgáron a Kenderföld elnevezésű bronzkori tell-telepen dr. Sz. Máthé Mártával közösen vezettük a munkálatokat.
1991-ben részt vettem a Szolnokon megrendezett nemzetközi bronzkori vándorkiállítás anyagának összeállításában és koncepciójának kialakításában. Társszerzője voltam a többnyelvű tudományos igényű idegenvezetőnek.
1993-96 között az ELTE Régészeti Tanszékek posztgraduális továbbképző (PhD) programjában, mint ösztöndíjas doktorandusz vettem részt. A disszertáció témája Közép-Európa legnagyobb (1600 síros) bronzkori urnatemetőjének teljes körű feldolgozása.
1996 szept. 1-től a százhalombattai „Matrica" Múzeum és Régészeti Parkban mint régész, muzeológus dolgozom. A Múzeumban a szakmai (régészeti és muzeológiai) munkák gondozása, végzése a feladatom.
1998-tól az intézmény igazgatóhelyettese voltam, valamint a Múzeum nemzetközi ásatásának társvezetője.
2001-ben védtem meg doktori disszertációmat, ami a Vatya kultúra legnagyobb urnatemetőjének feldolgozása, illetve a bronzkori társadalom rekonstruálását kísérli meg a temető leletek alapján.
2005. április 1-jétől a „Matrica” Múzeum igazgatói állását töltöm be.
2006-tól a gödöllői Szent István Tudományegyetem Talajtani Tanszékcsoport Környezetrekonstrukciós kihelyezett Tanszékének vezetője vagyok.


Publikációk, jegyzetek:
• 'Die Bestattungen der Vatya-Kultur'; in: Bronzezeit in Ungarn. Forshungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss, Frankfurt 1992. 92-95.
• The symbolic meaning of Urn 715, in KMMK 7, 2000, 119-133.
• A Vatya-kultúra temetkezései – Dunaújváros-Dunadűlő, in Zs. Visy (ed) Ma-gyar régészet az ezredfordulón. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány, Budapest 2003, 155.
• “Akik lakoznak csendben valahol”… A Koszider bronzkori temetője. Intecisa Múzeum, Dunaújváros 2003. 24 p.
• Poroszlai, I.: Százhalombatta – Földvár Projekt 2003. évi eredményei (Excavation Report of year 2003 of the Százhalombatta-Földvár Project), in: J. Kisfaludi (ed) Archaeological Investigations in Hungary 2003. Budapest, 2004, 290-293.
• Poroszlai, I. (eds) Százhalombatta Archaeological Expedition. Report 1-2. Százhalombatta, 2000, 2005.
• Sorensen, M-L.: Locating household activities on a Bronze Age tell. (in press)
• Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő. Diss. Pan. Ser. IV.1, Buda-pest, 2011.


Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
1986-1993 között a MTA Régészeti Intézetében dolgoztam, ahol a nemzetközi mikroregionális kutatás szakmai szervezője voltam. A kutatásban résztvevő országok: Olaszország, Magyarország és Szovjetunió.
1989-ben 5 éves együttműködési szerződés jött létre a Régészeti Intézet és az angliai Newcastle-i egyetem Régészeti Tanszéke között, melynek magyarországi koordinátora és bronzkoros szakembere voltam. 1992-ben az együttműködés keretében tízhetes tanulmányúton voltam Newcastle-ban (UK).
1998-tól a Göteborgi Egyetem Régészeti Tanszékével közös nemzetközi ásatásunk van, a százhalombattai bronzkori tell-település és környezetének részletesebb megismerésére. Az együttműködéshez két évvel később csatlakozott a Cambridge-i és a Southamptoni egyetem is, majd újabb két év elteltével, az amerikai Northwestern Egyetem kutatói kapcsolódtak a munkánkhoz.
Nemzetközi konferenciák: 1987-ben, 1991-ben és 1996-ban, 2001-ben 3 nemzetközi régészeti konferenciát szerveztem, illetve vettem részt a szervezésében. 2003-ban egy hazai konferenciát szerveztem. Szakmai konferenciákon, mind nemzetközin, mind hazain rendszeresen részt veszek. 2006. március: Nemzetközi kísérleti régészeti és Régészeti Parkok konferencia házigazdája és szervezője.
Külföldi tanulmányutak: kétszer 10 hetet voltam Angliában tanulmányúton 1992-ben és 1995-ben. 1992-95 között 3-3 alkalommal voltam Németországban és Franciaországban ahol a részben általam is összeállított régészeti vándorkiállítást mutattuk be. 2003-ban újabb 4 hetes tanulmányutat tölthettem Angliában, Cambridgeben. Rendszeresen évente utazom Rómába az „Emergence of Euro-pean Communities” vezetőségi tanácskozására.


Közéleti tevékenység:
Százhalom Alapítvány Kuratóriumának külső szakértője, állandó tiszteletbeli tagsággal.
Banner János Régészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke
Pulszky Társaság tagja
Pulszky Társaság Elnökségi tagja
Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozatának tagja
Poroszlai Emlékbizottság Elnöke
Magyar Ősrégészeti Társaság alapító tagja.
EXARCH Régészeti Parkok nemzetközi szövetségének tagja
LiveARCH Régészeti Parkok nemzetközi testületének vezetőségi tagja
European Assosiation of Archaeologists tagja
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat vezetőségi tagja
Magyar Régész Szövetség tagja
„Matrica” Múzeum Baráti Körének elnökhelyettese

 

Események
 
 
Keresés
A hónap műtárgya
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról
Kettős sípot fújó zenész szobrocskája Százhalombattáról

Európa kora vaskori zenetörténetének fontos, különleges eleme a mintegy 8 cm magas kis bronzszobor.

Hírdetés
 
Adatvédelmi nyilatkozat ©2010 Matrica Múzeum, Minden jog fenntartva! | 
Matrica Múzeum